Prijava

Obrazac individualne prijave

za skup:

XL SEMINAR ZA INOVACIJE ZNANJA VETERINARA

40. seminar za inovacije znanja veterinara održaće se 22. februara 2019. godine u organizaciji Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Tokom prepodnevnog dela Seminara biće održano osam predavanja kao i saopštenje uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. U popodnevnom terminu planira se održavanje osam radionica. Prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara VKS prisustvo na predavanjima se boduje sa dva a prisustvo na radionicama (svaka od planiranih radionica) sa po osam bodova (ukupno DESET BODOVA). Kotizacija iznosi 4800,00 RSD (PDV je uračunat) ukoliko se uplati do 11. februara 2019. godine. Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine 840-1825666-41, poziv na broj 40. Ukoliko se uplata izvrši od 12. februara 2019. godine ili na Fakultetu na dan održavanja seminara, kotizacija iznosi 9600,00 RSD (PDV je uračunat). Napominjemo da prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, svaka radionica predviđa i praktičan rad i da je broj učesnika na istim limitiran pa molimo zainteresovane kolege da blagovremeno izvrše registraciju i uplate kotizaciju jer se popunjavanje radionica vrši po principu prvenstva vremena prijave odnosno uplate.
Podaci o osobi
Podaci o plaćanju
Ukoliko kotizaciju plaća firma, morate uneti i podatke o firmi
Prijavljujem se za
Sve radionice su popunjene.

Popunite tekstom prikazanim na slici

* polja koja se obavezno popunjavaju

Podaci koji su uneti ne mogu se koristiti u druge svrhe izuzev za...