Prijava

Obrazac individualne prijave

za skup:

42. SEMINAR ZA INOVACIJE ZNANJA VETERINARA

42. Seminar za inovacije znanja veterinara održaće se 18. i 19. februara 2021. godine u organizaciji Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Teoretski deo seminara će se održati 18. februara 2021. godine, on-line preko ZOOM platforme, a praktični 19. februara 2021. godine u prostorijama Fakulteta uz poštovanje svih mera zaštite. Svi oni koji se prijavlјuju za Seminar i unapred budu vršili uplatu kotizacije su dužni da dokaz o uplati (skenirana kopija uplatnice u JPG ili PDF formatu ili elektronski izvod) dostave na e-mail adresu inovacije@vet.bg.ac.rs. Za sve nedoumice i pitanja oko prijave, možete se javiti na telefon 062/80-39-684. Učesnici koji prisustvuju seminaru kao gosti veterinarskih institucija koje finansijski podržavaju inovacije (sponzorske kotizacije) se prijavlјuju za radionicu „Gosti“ i u obavezi su da se nakon izvršene registracije u sistemu, jave Prof. dr Branku Petrujkiću na telefon 062/80-39-684 radi raspoređivanja po radionicama. Ukoliko to ne učine, biće raspoređeni 18. februara 2021. godine tj. na dan teoretsog dela inovacija prema trenutnoj raspoloživosti slobodnih mesta, raspored učesnika po radionicama će biti istaknut na web sajtu Fakulteta najkasnije do 16 časova 18. februara 2021. godine. Svi učesnici seminara koji se registruju i uplate kotizaciju, dužni su da prisustvuju plenarnim predavanjima i radionici za koju se budu opredelili prilikom prijavlјivanja. Učesnici Seminara dobijaju 2 sertifikata: za predavanja i za radionicu. Spiskove sa evidencijom prisustva sa on-line predavanja i potpisanim spiskovima sa radionica, Organizacioni odbor Seminara će dostaviti sekreterijatu Veterinarske komore. Molimo sve učesnike da ispune svoje obaveze kako bi se izbegli mogući problemi prilikom verifikovanja sertifikata od strane Veterinarske komore Srbije. Napominjemo da prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, svaka radionica predviđa i praktičan rad i da je broj učesnika na njima limitiran pa Vas molimo da blagovremeno izvršite registraciju i uplatite kotizaciju jer se popunjavanje radionica vrši po principu prvenstva vremena prijave, odnosno uplate. Kotizacija iznosi 4800,00 RSD (PDV je uračunat). Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine 840-1825666-41, poziv na broj 42. Seminar je akreditovan od strane Veterinarske komore Srbije i bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara Veterinarske komore Srbije. Učesnici na on-line predavanju i na radionici mogu ostvariti ukupno 8 bodova.
Podaci o osobi
Podaci o plaćanju
Ukoliko kotizaciju plaća firma, morate uneti i podatke o firmi
Prijavljujem se za

Popunite tekstom prikazanim na slici

* polja koja se obavezno popunjavaju

Podaci koji su uneti ne mogu se koristiti u druge svrhe izuzev za...