Prijava

Možete se prijaviti za sledeće skupove:

9. Naučni simpozijum

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje organizuje 9. Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja. Simpozijum će se održati u periodu od 11.-14. oktobra, 2018. na Divčibarama, u hotelu „Divčibare“. Pored predavanja, na skupu će biti organizovane dve radionice sa ograničenim brojem učesnika (40 i 20). Ovo je još jedna prilika da na lepom mestu i dobrom društvu obnovite Vaša znanja i steknete uvid u nove procedure koji se tiču reprodukcije domaćih životinja.

Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd OBJAVLjUJU POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja PERIOD TRAJANјA POZIVA za prijavljivanje: od 19.10.2018 do 09.11.2018. godine. RANGIRANјE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja. Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10 a maksimalno 15 polaznika po obuci. PREDVIĐEN TERMIN OBUKE: 19 – 23.11.2018. Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštite javnog zdravlјa Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije. Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja. Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike. Cena obuke: 120.000,00 RSD. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd, Broj žiro računa: 840-1825666-41, Model poziv na broj (odobrenje): HTM011 Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca. Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e mail: brankos@vet.bg.ac.rs

Osnove neurologije pasa, mačaka, kunića i afričkih patuljastih ježeva

Dana 27. i 28.10.2018. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu (Predavaonica i Nastavna bolnica za male životinje Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači) biti održana edukacija pod nazivom „Osnove neurologije pasa, mačaka, kunića i afričkih patuljastih ježeva“. Edukaciju će održati Prof. dr Nenad Andrić i doc. dr Miloš Vučićević. Edukacija će trajati 2 dana (vikend) i koncipirana je tako da prvi dan budu održana predavanja koja će biti prezentovana u vidu originalnih slučajeva (video bim prezentacija) i praktičnog pristupa u terapiji pojedinih neuroloških oboljenja (maksimalan broj učesnika 40). Drugog dana će biti održana radionica – Neurološki pregled pasa i mačaka sa maksimalno 5 učesnika. Radionicu će činiti dva dela. Teorijski deo - tumačenje rezultata i utvrđivanje lokalizacije procesa na nervnom sistemu kod originalnih slučajeva putem video bim prezentacije. Praktični deo - izvođenje pregleda zdravih jedinki u nastavnoj bolnici (ako bude prilike i na bolesnim, a ako učesnici imaju svoje pacijente mogu ih dovesti da se njima uradi pregled).