Prijava

Možete se prijaviti za sledeće skupove:

Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

POZIV ZA OBUKU ZA DVM: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd OBJAVLjUJU POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja PERIOD TRAJANјA POZIVA: od 22.02.2018 do 01.03.2018. godine. RANGIRANјE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja. Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10 a maksimalno 15 polaznika po obuci. PREDVIĐEN TERMIN TREĆE OBUKE: od 5. do 9. marta 2018. godine Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštite javnog zdravlјa Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije. Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja. Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike. Cena obuke: 120.000,00 RSD. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd, Broj žiro računa: 840-1825666-41, Model poziv na broj (odobrenje): HTM011 Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca. Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e mail: brankos@vet.bg.ac.rs

XXXIX семинар за иновације знања ветеринара

XXXIX семинар за иновације знања ветеринара одржаће се 23. фебруара 2018. године у организацији Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Током преподневног дела Семинара биће одржано осам предавања као и саопштење управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине. У поподневном термину планира се одржавање осам радионица. Према Правилнику о стручном усавршавању ветеринара ВКС присуство на предавањима се бодује са два а присуство на радионицама (свака од планираних радионица) са по осам бодова (укупно ДЕСЕТ БОДОВА). Котизација износи 4800,00 РСД (ПДВ је урачунат) уколико се уплати до 12. фебруара 2018. године. Уплату извршити на жиро рачун Факултета ветеринарске медицине 840-1825666-41, позив на број 39. Уколико се уплата изврши од 13. фебруара 2018. године или на Факултету на дан одржавања семинара, котизација износи 9600,00 РСД (ПДВ је урачунат). Напомињемо да према Правилнику о стручном усавршавању Ветеринарске коморе Србије, свака радионица предвиђа и практичан рад и да је број учесника на истим лимитиран па молимо заинтересоване колеге да благовремено изврше регистрацију и уплате котизацију јер се попуњавање радионица врши по принципу првенства времена пријаве односно уплате.