Prijava

Možete se prijaviti za sledeće skupove:

8 Naučni simpozijum REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, 12-15 oktobar 2017, Divčibare

Obaveštavamo Vas da Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje organizuje 8. Naučni simpozijum REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA. Simpozijum će se održati u periodu od 12-15 oktobra, 2017. na Divčibarama, u hotelu Divčibare. Kotizacija za simpozijum po jednoj osobi iznosi 4800,00 dinara (sa PDV-om) ako se uplati do 30. Septembra 2017 g. na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine, 840-1825666-41, poziv na broj 45-8. Ukoliko se uplata izvrši posle 30. Septembra 2017. ili u vreme održavanja simpozijuma, kotizacija iznosi 9600,00 dinara (sa PDV-om). U okviru programa skupa planirano je održavanje ukupno 11 plenarnih predavanja, sa 5 predavača iz inostranstva i 6 predavača iz naše zemlje. Predviđena su takođe kratka saopštenja radova koji budu prispeli u predviđenom roku i uvršćeni u program simpozijuma.

Editing a Scientific Journal: Leading and Shaping Your Discipline

Радионица ће се одржати у Београду, 06. октобра 2017. године у Народној библиотеци Србије.Посвећена је уредницима и члановима уређивачких одбора научних часописа. Цена регистрације износи за једног учесника 14.000,00 РСД, док је цена за два или више учесника 24.000,00 РСД. Наведену суму треба уплатити на текући рачун Факултета 840-1825666-41 са позивом на број C62. Уколико желите да едукацију уплатите путем профактуре, молимо Вас да се обратите на телефон 011 2685 153. Уколико се определите за уплату групне котизације, молимо да се свака особа посебно пријави ради прегледне евиденције. Скуп се одржава на енглеском језику. За све додатне информације контактирати Милицу Ковачевић Филиповић на адресу milica@vet.bg.ac.rs

Writing for Publication in Veterinary Medicine: Keys to Success

Радионица ће се одржати у Београду, 05 октобра 2017. године у Народној библиотеци Србије. Радионица је посвећена ауторима научних радова. Све заинтересоване колеге се позивају да узму учешће на овој радионици. Присуство радионици је бесплатно те се полазници моле да не попуњавају податке за уплату већ само личне податке.